0

ยินดีต้อนรับเข้าสู้จังหวัดเพชรบูรณ์

13 สิริวรรณ

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว
ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์
นครพ่อขุนผาเมือง
ตั้งชื่อลายผ้า
ดอกมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์
ความหมายของลาย
เพชรบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปดอกมะขามหวานถึงหน้ามะขาม ดอกของต้นมะขามหวานก็จะพริบานดอกมะขามสีอให้เห็นของดีประจำจังหวัด
ความหมายของสี
สีแดงสื่อถึงดอกมะขามที่กำลังพริบาน
สีม่วงสื่อถึงความหวานของมะขาม
ความหมายสัญลักษณ์
ดอกมะขามแสดงให้เห็นถึงมะขามหวานที่กำลังจะออกผลมาให้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีรายได้เป็นของดีประจำจังหวัด

สิริวรรณ_Page-1

โฆษณา